Inokulering: Inokulering er når man tilfører sporer eller levende mycelium til et nyt substrat.
Inkubasjon: Inkubation er perioden fra et substrat blir inokuleret til det er 100% kolonisert.
Kontaminasjon: Kontamination er en infektion av uønskede basilusker i kulturen din. Mest vanlige kontaminationer er grøn mugg, grå mugg (cob-web), og wetspot bakterier.

Kontaminasjon:Grønn mugg på rug

Mycelium: Mycelium er det hvite hår fine netværk som egentlig er den vegetative del av sopp, selve sopp-organismen. Stilken med cap'n er bare soppens reproduktive organ.
Overlay: Overlay er når myceliet overgror casingen og blir fast i stedet for "fluffy" og resulterer i lite til ingen

pinning - dette kan skyldes bl.a.: for fast/hardtpakket casinglayer, feil fuktinnhold og ventilasjon, temperatur.

Perlite: Et vulkansk materiale som likt vermiculite brukes til forbedring av dyrkings-substrater.
Sporer: Sporer er formeringsenheter hos visse organismer. Sporer kan gi opphav til en ny organisme uten nødvendigvis at to celler har smeltet sammen. Sporer finner man hos bakterier, sopp og enkelte grønne planter.
Sporeprint: Et sporeprint er et materiale hvorpå man har oppsamlet sporer fra en sopp.

Sporeprint

Sporesprøyte: Sprøyte med nål som inneholder sporer i sterilt vann.
Strain: Strain er betegnelse for underarter av en art. Til eksempel er Pink buffalo, Golden Teacher, Orissa India alle underarter av Psilocybe cybensis.
Substrat: Substrat er det materiale soppen dyrkes på. Eksempler kan være rismel/vermiculite, rug, popkorn, tre-flis, strå og møkk.
Trykkoker: Kjele med lokk som kan låses. Lokket har en ventil som slipper ut damp. Der skapes et trykk inni kjelen og tempereaturen blir høyere enn vanlig koking. Denne temp dreper alle mikroorganismer og trykkoking brukes derfor til sterilisering av substrater til sopp dyrking.
Vermiculite: Vermiculite er et naturligt mineral som ekspanderer i varmebehandling. Brukes i plante og sopp dyrking til forbedring av substrat. Et substrat som inneholder vermiculite kan ha et større ann-innhold og gjør samtidig substratet mere luftigt.


Siste endring utført February 06, 2006, at 12:38 PM