Sopper kan med relativt enkle grep kultiveres innendørs. Guider linker osv kommer theNook - kultivering av forskjelig | Shroomery - soppdyrking på engelsk | Mycotopia forums | Psychedelia dk - dansk dyrkeforum


Siste endring utført February 06, 2006, at 12:38 PM