Info hentet fra wikipedia, mushmush og fra egen erfaring. Mer info kommer! :)

Grafting


Hva?

Grafting/poding er prosessen som går ut på å sette sammen to eller flere planter sammen til en slik at de vokser fast i hverandre. Praktisk sett så betyr det at et skudd eller liten stammedel settes oppå en stamme som allerede har rot. Grafting går stort sett ut på å skade plantene som skal settes sammen og la dem helbrede i kontakt med hverandre. Ikke alle planter kan podes med hverandre men for kaktuser er det slik at stort sett de fleste arter kan podes med hverandre.

Hvorfor?

En god grunn til å grafte kaktuser er at man kan sette en saktevoksende kaktus, som peyote, oppå en hurtigvoksende kaktus, som Pereskopsis. Kaktuser som normalt bruker 5 år på å nå blomstring kan vokse til samme størrelse på 3-4 mnd. dersom den blir graftet på en passende rotstamme. Toppen som settes på kan taes av igjen ved en senere anledning og settes i jord, hvor den vil utvikle egne røtter, dersom ønskelig. Slik kan man også dyrke fram albino kaktuser, som ikke kan produsere klorofyll selv og dermed er totalt avhengig av verten.

Hvordan?

Kort fortalt; man tar en kaktus og kapper av toppen, deretter tar man et nylig avkappet kaktusskudd og setter oppå flaten til rotstammen. De to delene festes og holdes i et varmt og fuktig klima i noen få dager. Deretter kan de sakte utsettes for normale omstendigheter, og etter et par uker vil toppskuddet begynne å vokse(og da vokser den fort!).
En metode som kan få en peyoteknapp på størrelse med en rosin til en knapp på 8 cm på 4-5 mnd. Men disse små rosinene har nesten ingen tid til å produsere mye alkaloider, så det beste er om man kutter av peyoten igjen fra rotstammen og setter den i jord, slik at den får etablere sine engne røtter igjen. Dersom man starter fra frø kan man grafte kaktusspirene et år senere(det går an å gjøre dette på et mye tidligere tidspunkt, også for andre kaktusarter). La de vokse i et års tid; så et år på egne røtter, eller i totalt 3 år før det er på tide å spise. :P
Når man grafter spirer, poden man 'kronen' først, så tar man rotdelen som blir igjen og setter oppå en annen rotstamme oppned! Rotdelen som står oppned vil også produsere flere nye skudd i løpet av en sesong, på slik måte får man flere kaktuser ut av et frø.(kilde; erowid)

Når?

prosedyren skal kun utføres dersom både toppskuddet som skal brukes og stammen vokser aktivt og er godt hydrerte. Dersom bare en av dem vokser, vil suksessraten ligge på rundt 50%. Men dersom begge er klare vil de nesten alltid vokse sammen.

For mer detaljert info med meget fine bilder se denne siden fra mushmush.


Siste endring utført February 06, 2006, at 12:38 PM